publicerad: 2021  
traditionell traditionellt traditionella
trad·it·ion·ell
adjektiv
[-∫onel´]
som äger rum eller före­kommer i enlighet med traditionen
den traditionella skol­resan; firmans traditionella julfest; före­tagets traditionella marknader började svikta; länderna hade traditionellt goda förbindelser (adverbial)
i konstnärliga och vetenskapliga samman­hang ofta om äldre (och inte längre gångbara) metoder el. riktningar
den traditionella konsten med dess krav på god verklighets­återgivning; den traditionella skol­grammatiken kommer ofta till korta; traditionellt bunden och rimmad vers (adverbial)
äv. med all­männare (ofta svagt klandrande) inne­börd (allt­för) konservativ, föråldrad
hennes man är väldigt traditionell och vill inte ändra någon­ting i hemmet; bryta det traditionella könsrolls­mönstret
belagt sedan 1836