publicerad: 2021  
transportavtal transport­avtalet, plural transport­avtal, bestämd plural transport­avtalen
trans·port|­av·tal·et
substantiv
[-pårt`-]
avtal om ut­förande av viss transport
ett transportavtal (mellan några)
ett transportavtal (med någon/något)
ett transportavtal (med någon)
ett transportavtal (med något)
belagt sedan 1922