publicerad: 2021  
transportsträcka transportsträckan transportsträckor
trans·port|­sträck·an
substantiv
[-pårt`-]
stycke väg som något transporteras
sär­skilt del­sträcka vid hastighets­tävling, där inget av­görande sker och som kan upp­fattas som en sorts för­spel eller dylikt
äv. bildligt (intresse­lös) del av tävling före det egentliga av­görandet
matcherna före finalen var bara en transport­sträcka för favoriten
belagt sedan 1913