publicerad: 2021  
trassat trassaten trassater
trass·at·en
substantiv
trassa´t
mest historiskt person som en växel eller en check är dragen på och som allt­så ska in­fria förbindelsen
belagt sedan 1854; av ita. trassato med samma betydelse; till trassera