publicerad: 2021  
trasproletariat tras­proletariatet
tras|­prolet·ari·at·et
substantiv
tra`sproletariat
mest vid beskrivning av äldre förhållanden absolut lägsta samhälls­klass, vars med­lemmar är så ut­blottade och demoraliserade att de knappast kan ut­göra en verksam politisk kraft enl. marxistisk teori
belagt sedan 1893