publicerad: 2021  
triangulera triangulerade triangulerat
verb
[-aŋgule´-]
bestämma punkters läge på jorden genom att mäta av­stånd och vinklar i trianglar på jord­yta
någon triangulerar (något)
triangulera ett om­råde
äv. ut­vidgat in­om politik skapa ny stånd­punkt ut­ifrån mot­ståndarens och den egna tidigare stånd­punkten
äv. in­om vissa vetenskaper under­söka med hjälp av flera olika metoder, teorier m.m.
belagt sedan 1819
trianguleratriangulering