publicerad: 2021  
trögfattad trögfattat trögfattade
trög|­fatt·ad
adjektiv
trö`gfattad
var­dagligt som bara långsamt och med svårighet förstår inne­börder, samman­hang och dylikt
JFR dum 1
belagt sedan 1959