publicerad: 2021  
trögläst neutrum trög­läst, bestämd form och plural trög­lästa
trög|­läs·ta
adjektiv
trö`gläst
som går att läsa bara långsamt och med svårighet på grund av tung stil el. svårtillgängligt inne­håll
trögläst (för någon)
en trög­läst av­handling
belagt sedan 1815