publicerad: 2021  
tröghetslag tröghets­lagen
trög·hets|­lag·en
substantiv
trö`ghetslag
vanligen bestämd form en grund­läggande natur­lag som fast­slår fysikaliska kroppars tröghet
belagt sedan 1800