publicerad: 2021  
tröghet trögheten trögheter
trög·het·en
substantiv
trö`ghet
1 det att vara trög
tröghet (i något/att+verb)
tröghet (i något)
tröghet (i att+verb)
spec. inne­boende mot­stånd mot förändringar
den stora organisationens naturliga tröghet
belagt sedan 1626
2 en grund­läggande egenskap hos fysikaliska kroppar som inne­bär att de bi­behåller sin rörelseriktning och hastighet (eller förblir i stillhet) om de inte på­verkas av yttre krafter
belagt sedan 1786