publicerad: 2021  
tvillingkristall tvilling­kristallen tvilling­kristaller
tvill·ing|­krist·all·en
substantiv
tvill`ingkristall
samman­satt kristall som består av två enkla, samman­växta kristaller
belagt sedan 1836