publicerad: 2021  
födsel födseln födslar
föd·seln
substantiv
´dsel
fram­födande av (färdig­utvecklat) foster
barnafödsel; tvillingfödsel; vattenfödsel
(vid) födseln
födseln drog ut på tiden; barnet dog vid födseln
äv. om tiden strax efter
barnet hade under­vikt vid födseln
äv. ut­vidgat i vissa ut­tryck härstamning
han är stock­holmare till födseln
ibland i ut­tryck för hela den tid en persons liv om­fattar
hon har ett synfel från födseln; i boken skildras hans liv från födseln till döden
av födsel och ohejdad vana helt i enlighet med sin naturhon är en frilufts­människa av födsel och ohejdad vana
belagt sedan 1640; till 2föda 1; idiomet av födsel och ohejdad (ohindrad) vana efter Anna Maria Lenngrens dikt Fröken Juliana (1798)