publicerad: 2021  
tvilling tvillingen tvillingar
tvill·ing·en
substantiv
tvill`ing
ettdera av två sam­tidigt födda syskon vanligen i förhållande till det andra
tvillingfödsel; tvillingpar; tvillingsyster; enäggstvilling
de är ganska olika fast­än de är tvillingar
i sammansättn. äv. om annan före­teelse som in­går i ett par av lik­artade före­teelser
tvillingstad; tvillingstjärna
äv. om en stjärn­bild som liknar de mytologiska tvillingarna Castor och Pollux i best. form plur.
äv. om person som är född under den tid av året som astrologiskt an­ses höra ihop med Tvillingarnas stjärn­bild
Vad är du för stjärn­tecken? – Jag är tvilling
siamesiska tvillingar samman­vuxna tvillingarde siamesiska tvillingarna separerades under en 21 timmar lång operation
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska tvinlinger, tvillinger; nära besläktat med isl. tvinnr 'dubbel' och tvenne