publicerad: 2021  
tystnadsplikt tystnads­plikten
tyst·nads|­plikt·en
substantiv
tys`tnadsplikt
skyldighet att hålla viss kunskap (som man fått i förtroende) hemlig särsk. om lag­stadgad skyldighet av detta slag för präster, läkare, personer som får ta del av känslig information etc.
i säkerhets­frågor har nämndens leda­möter absolut tystnads­plikt
belagt sedan 1855