publicerad: 2021  
tåfjutt tå­fjutten tå­fjuttar
tå|­fjutt·en
substantiv
`fjutt
spark på fot­boll med skons tå­parti vilket vanligen till­grips som nöd­falls­åtgärd och annars an­ses amatör­mässigt
han fick ta till en simpel tå­fjutt för att göra sitt första lands­lags­mål
belagt sedan 1935