publicerad: 2021  
täcka täckte täckt, presens täcker
verb
täck`a
1 ofta med partikel, sär­skiltför, över låta (nästan) hela ytan av (något) döljas under eller bak­om något hölje eller dylikt
någon täcker (för/över) någon/något (med något)
någon täcker (för) någon (med något)
någon täcker (för) något (med något)
någon täcker (över) någon (med något)
någon täcker (över) något (med något)
täcka bordet med en duk; täcka golvet med en persisk matta; täcka län­stolen med en dyna; täcka för fönstret med en gardin; täcka växterna mot frosten; hon täckte över barnet med en filt
spec. lägga tak på
täcka huset med tegel
äv. bildligt, spec. dölja
hon försökte täcka över sin nervositet genom att skämta
spec. äv. ta hän­syn till
de lag­kloka lyckades täcka (in) alla tänkbara fall
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska þäkkia; nära besläktat med tak; jfr ur­sprung till täcke
2 breda ut sig över (nästan) hela ytan av något (vanligen något horisontellt men ibland äv. något vertikalt)
något täcker något
snön täckte marken; skägg­stubben täckte hakan och kinderna; tre meter höga bok­hyllor täckte väggarna; en annons som täckte en hel sida
ibland med tanke på grad av ogenomtränglighet, ogenomskinlighet eller dylikt
en väl täckande färg
äv. bildligt, spec. med av­seende på tids­period fylla (med inne­håll)
sysslorna täckte inte dagens alla timmar
spec. äv. ibland med partikelnin ha en ut­formning som (full­ständigt) mot­svarar eller behandlar
rubriken täckte inte inne­hållet; lagen måste täcka (in) alla tänkbara fall
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
3 ibland med partikelnupp ha eller ge (något) till­räcklig om­fattning för att mot­svara
något täcker (upp) något någon täcker upp med något
täcka (upp) behoven; täcka (upp) efter­frågan; täcka upp med personal
spec. i fråga om betalning
täcka kostnaderna
belagt sedan 1841
4 skydda med militära medel
någon täcker något
täcka åter­tåget
belagt sedan 1795
5 ibland med partikelnin, utan större betydelse­skillnad vara när­varande vid (något) för att skildra det
någon täcker något
tidningens två bästa reportrar täckte (in) evenemanget
äv. (bevaka och) vid behov kunna resa till varje plats i (något om­råde) för att rapportera
tidningens s.k. världs­reporter täckte Syd­europa, Afrika och Asien
belagt sedan 1966
6 var­dagligt hålla (någon) under sär­skild upp­sikt särsk. i lagspels­sammanhang
någon täcker någon
belagt sedan 1924
täckatäckande, täckning