publicerad: 2021  
täckdikning täck­dikningen
täck|­dik·ning·en
substantiv
täck`dikning
dränering med hjälp av täck­diken och ett system av under­jordiska rör
täckdikning (av något)
belagt sedan 1859