publicerad: 2021  
täppt neutrum täppt, bestämd form och plural täppta
täpp·ta
adjektiv
sär­skilt i vissa ut­tryck (nästan) till­sluten
han var förkyld och näsan var täppt; hon var täppt i näsan
belagt sedan 1644; fornsvenska täppter