publicerad: 2021  
tärd tärt tärda
tär·da
adjektiv
´rd
sliten och av­magrad om person el. kropps­del
han såg tärd ut efter sjukdomen; ett tärt an­sikte
belagt sedan 1793