publicerad: 2021  
tärande ingen böjning
tär·ande
adjektiv
`rande
1 som verkar starkt försvagande och vanligen leder till viktminskning
en tärande sjukdom
i ekonomiska samman­hang äv. som är beroende av an­slag
vissa ekonomer talade om närande och tärande delar av sam­hället
belagt sedan 1745
2 var­dagligt påfrestande
att pendla kan bli rätt tärande i längden; han är rätt tärande med sin jargong
belagt sedan 1960-talet