publicerad: 2021  
tätort tät­orten tät­orter
tät|­ort·en
substantiv
`tort
ort med samlad bebyggelse och någor­lunda tal­rik befolkning i administrativa samman­hang om ort med minst 200 in­vånare
tätortsbebyggelse
de fick åka in till tät­orten och handla; ut­om central­orten finns det tre tät­orter i kommunen
belagt sedan 1938