publicerad: 2021  
ultraljud ultra­ljudet, plural ultra­ljud, bestämd plural ultra­ljuden
ultra|­ljud·et
substantiv
ul`traljud
hög­frekvent, ohörbart ljud bl.a. anv. vid ekolodning samt i medicinska och tekniska samman­hang
ultraljudsbehandling; ultraljudsdiagnostik
äv. om mot­svarande medicinska under­sökning
ultra­ljudet visade att fostret ut­vecklades väl
belagt sedan 1939