publicerad: 2021  
underkurs under­kursen under­kurser
under|­kurs·en
substantiv
un`derkurs
kurs under nominellt värde på värde­papper
handla aktier till under­kurs
belagt sedan 1917