publicerad: 2021  
underkvista underkvistade underkvistat
verb
un`derkvista
av­lägsna de nedre kvistarna på träd
JFR hamla
någon underkvistar något
man kan förhindra löv­släpp genom att under­kvista stammen
belagt sedan 1727
underkvistaunderkvistande, underkvistning