publicerad: 2021  
underverk under­verket, plural under­verk, bestämd plural under­verken
under|­verk·et
substantiv
un`derverk
(resultatet av) fantastisk, otrolig händelse
Jesu under­verk
äv. om något som fram­står (el. tidigare fram­stod) som nästan omöjligt
lite frisk luft kan göra under­verk ibland
äv. konkret om fantastiskt före­mål
ett tekniskt under­verk; världens åttonde under­verk
belagt sedan 1526; till 3under och verk
Världens sju under­verk. Gängse benämning på sju av forn­tidens stor­verk, bl.a. Egyptens pyramider, Dianas tempel i Efesos och de hängande träd­gårdarna i Babylon