publicerad: 2021  
ungdomsarbete ungdoms­arbetet ungdoms­arbeten
ung·doms|­arbet·et
substantiv
ung`domsarbete
1 verk som ut­förts av konstnär i ungdomen
belagt sedan 1795
2 aktiviteter som sätts igång bland ungdomar av t.ex. sam­hället el. någon förening
klubben satsar hårt på ungdoms­arbetet
belagt sedan 1906
3 enklare, till­fälligt arbete som ut­förs av arbets­lösa ungdomar i brist på fast arbete
ungdomsarbetslag
belagt sedan 1982