publicerad: 2021  
ungdomsförbund ungdoms­förbundet, plural ungdoms­förbund, bestämd plural ungdoms­förbunden
ung·doms|­för·bund·et
substantiv
ung`domsförbund
under­avdelning för yngre personer in­om större förbund särsk. politiskt parti; ofta med mer profilerade åsikter än moder­förbundet
centerns ungdoms­förbund
belagt sedan 1867