publicerad: 2021  
universitet universitetet, plural universitet, bestämd plural universiteten
uni·vers·itet·et
substantiv
universite´t
in­rättning för forskning och högre (efter­gymnasial) ut­bildning in­om de viktigaste (traditionella) kunskaps­områdena
universitetsadjunkt; universitetsbibliotek; universitetslektor; universitetsstudent; universitetsstudier
studera på universitet; ligga vid universitetet; läsa på universitetet; ta examen vid universitetet; många äldre universitet in­delades i fyra fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk
ibland äv. om liknande in­rättning med mer yrkes­inriktad ut­bildning
lantbruksuniversitet
äv. om mot­svarande administration el. lokaler
Göte­borgs universitet ligger i Vasaparken
äv. i fråga om mindre formell ut­bildning
folkuniversitet; sommaruniversitet
resor utom­lands blev hans universitet
belagt sedan 1538; via tyska, franska av lat. univer´sitas 'helhet; sam­fund; kollegium'; jfr ur­sprung till universum
Mina universitet. Svensk titel på själv­biografisk roman av Maxim Gorkij (1923); titeln av­ser "universitet" i vidaste mening (livserfarenheter och dylikt)