publicerad: 2021  
universitetsbibliotek universitets­biblioteket, plural universitets­bibliotek, bestämd plural universitets­biblioteken
uni·vers·itets|­biblio·tek·et
substantiv
universite`tsbibliotek
bibliotek som tillhanda­håller litteratur för ett universitets behov och vanligen är organisatoriskt sam­ordnat med det
universitets­bibliotekets 3 miljoner volymer; universitets­biblioteket erbjuder allt fler tid­skrifter i digitalt format i stället för i tryckt
belagt sedan 1798