publicerad: 2021  
U-nyckel U-nyckeln U-nycklar
eller
u-nyckel u-nyckeln u-nycklar
U-nyckl·ar, u-nyckl·ar
substantiv
[u`-]
verk­tyg med (minst) en fast, U-formad öppning för dragning av bult, mutter och dylikt
belagt sedan 1960-talet