publicerad: 2021  
uppförandekod uppförande­koden uppförande­koder
upp·för·ande|­kod·en
substantiv
upp`förandekod
etiska rikt­linjer för hur ett före­tag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet
en uppförande­kod för rese­arrangörer mot sex­handel
belagt sedan 1992