publicerad: 2021  
uppförsbacke uppförsbacken uppförsbackar
upp·förs|­back·en
substantiv
upp`försbacke
backe som lutar upp­åt i förhållande till utgångs­punkten
JFR motlut
han fick leda cykeln i den sista uppförs­backen
belagt sedan 1884