publicerad: 2021  
uppläsare upp­läsaren, plural upp­läsare, bestämd plural uppläsarna
upp|­läs·ar·en
substantiv
upp`läsare
person som (yrkes­mässigt) läser upp något i radio etc.
nyhetsuppläsare
belagt sedan 1749