publicerad: 2021  
uppläggning upp­läggningen upp­läggningar
upp|­lägg·ning·en
substantiv
upp`läggning
1 ordnande och planering av tämligen om­fattande arbete
uppläggningen (av något)
under­sökningen hade brister både i upp­läggning och genom­förande
äv. om resultatet
kursen har följande upp­läggning: ...
äv. mer konkret, ofta med tanke på estetiskt in­tryck
folk som älskar att laga mat tycker ofta att det är viktigt med vacker upp­läggning
belagt sedan 1801
2 det att lägga upp eller ta in något för (längre) förvaring
uppläggningen (av något)
upp­läggningen av båtarna
belagt sedan 1832
3 åstad­kommande och an­ordning av maskor vid sticknings­arbetes början
uppläggningen (av något)
upp­läggning av maskor
belagt sedan 1734