publicerad: 2021  
uppläsning upp­läsningen upp­läsningar
upp|­läs·ning·en
substantiv
upp`läsning
hög­läsning in­för en grupp åhörare vanligen av längre text och i tämligen formellt samman­hang
uppläsningsafton; uppläsningsturné
uppläsning (av/ur något)
uppläsning (av något)
uppläsning (ur något)
upp­läsning av före­gående mötes protokoll
belagt sedan 1607