publicerad: 2021  
upprepa upprepade upprepat
verb
upp`repa
ut­föra (något) ytterligare en eller flera gånger särsk. med av­seende på yttrande men äv. all­männare
någon upprepar något
hon upp­repade sin fråga; de upp­repade samma miss­tag om och om igen; han lyckades upp­repa segern från fjol­årets mästerskap
belagt sedan 1555; ombildn. av äldre sv. uppreppa, fornsvenska upreppa 'riva upp; åter dra fram'; av lågtyska upreppen med samma betydelse, till reppen 'röra'
upprepaupprepande, upprepning