publicerad: 2021  
upprepad upprepat upprepade
upp|­rep·ad
adjektiv
upp`repad
som upp­repas ett fler­tal gånger
miss­förhållanden som har på­talats vid upp­repade till­fällen
belagt sedan 1841