publicerad: 2021  
uraktlåtenhet urakt­låtenheten
ur·akt|­låt·en·het·en
substantiv
u`raktlåtenhet
formellt det att uraktlåta något
före­tagets urakt­låtenhet att efter­leva regel­verket
belagt sedan 1792