publicerad: 2021  
uraktlåta uraktlät uraktlåtit uraktlåten uraktlåtna, presens uraktlåter
verb
u`raktlåta
formellt under­låta att full­göra skyldigheten som fram­går av samman­hanget
någon uraktlåter något/att+verb
någon uraktlåter något
någon uraktlåter att+verb
hon urakt­lät att med­dela förändrad in­komst till försäkrings­kassan
belagt sedan 1778
uraktlåtauraktlåtande, uraktlåtenhet