publicerad: 2021  
utgöra utgjorde utgjort, presens utgör
verb
u`tgöra
något formellt (genom sina egenskaper) bilda viss typ av före­teelse
någon/något utgör något
någon utgör något
något utgör något
åldern kan ibland ut­göra en begränsning; parkerna ut­gör stadens gröna lungor; Norr­land ut­gör nästan 60 % av Sveriges yta
i s-form vanligen bestå av något
publiken ut­gjordes mest av ungdomar
belagt sedan 1753; fornsvenska utgöra 'utbetala'; till ut och 2göra!!