publicerad: 2021  
uthållig ut­hålligt ut­hålliga
ut|­håll·ig
adjektiv
u`thållig
som kan hålla på länge med något utan att förtröttas
han är inte till­räckligt ut­hållig för terräng­löpning
äv. bildligt, spec. oförtröttlig, på­litlig
man måste vara ut­hållig för att klara en så lång ut­bildning
spec. äv. om abstrakta före­teelser, ofta med tanke på miljö­aspekter ihållande
ett ut­hålligt jord­bruk; ett ut­hålligt fiske; ekonomerna hoppas på en ut­hållig till­växt
belagt sedan 1831; till hålla ut i bet. 'hålla på med'