publicerad: 2021  
utseende ut­seendet ut­seenden
ut|­se·end·et
substantiv
u`tseende
synintryck som fram­kallas av ett före­måls eller en persons fysiska uppenbarelse
husets ut­seende hade bevarats oförändrat
sär­skilt i fråga om person och med tanke på an­siktet
ett för­del­aktigt ut­seende; ett all­dagligt ut­seende; ha ut­seendet mot sig; hon har ut­seendet för sig; han känner henne bara till ut­seendet; av ut­seendet att döma bör hon vara i femtioårs­åldern
belagt sedan 1536