publicerad: 2021  
utvärdshus ut­värdshuset, plural ut­värdshus, bestämd plural ut­värdshusen
ut|­värds·hus·et
substantiv
u`tvärdshus
restaurang utan­för en stad
belagt sedan 1825