publicerad: 2021  
1utvärtes
ut|­värt·es
adverb
u`tvärtes
på det yttre av något, särsk. kroppen
belagt sedan ca 1500 (Svenska Böner från medeltiden); fornsvenska utvärtis; av lågtyska utwerdes med samma betydelse, eg. 'vänd ut­åt'; jfr ur­sprung till 1invärtes!!; varda
2utvärtes ingen böjning
ut|­värt·es
adjektiv
u`tvärtes
yttre särsk. om det yttre av kroppen
ut­värtes skador; ut­värtes behandling
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); se ur­sprung till 1utvärtes!!