publicerad: 2021  
utväxling ut­växlingen ut­växlingar
ut|­växl·ing·en
substantiv
u`tväxling
1 över­föring och transformering av rörelse ofta så att ett från början givet varv­tal ökas el. minskas
äv. om mot­svarande förhållande
hög ut­växling; låg ut­växling
belagt sedan 1711
2 ömse­sidig överlämning (av någon/något) i en sorts bytes­affär
utväxling (av några)
ut­växling av krigs­fångar
belagt sedan 1641