publicerad: 2021  
vaksam vaksamt vaksamma
vak·samm·are
adjektiv
va`ksam
som håller upp­sikt över sin om­givning
vaksam (mot någon/något)
vaksam (mot någon)
vaksam (mot något)
vaksam (något)
vid natt­segling var hon all­tid extra vaksam; föräldrarna upp­manades att vara vaksamma på ton­åringarnas alkohol­vanor
äv. om handling eller dylikt
vaksamma blickar
belagt sedan 1633