publicerad: 2021  
valkrets val­kretsen val­kretsar
val|­krets·en
substantiv
va`lkrets
om­råde där de röstande gemensamt ut­ser en eller flera representanter vid kommunal- el. riksdags­val
valkretsindelning; enmansvalkrets
i Eng­land måste politikerna sköta om sina val­kretsar för att bli om­valda
belagt sedan 1821