publicerad: 2021  
vapenmakt vapen­makten
vapen|­makt·en
substantiv
va`penmakt
makt som inne­hav av vapen representerar för ett land eller dylikt
de stora rå­varu­tillgångarna skyddas med vapen­makt
äv. om till­gripande av militära medel eller dylikt
upp­roret slogs ner med vapen­makt
belagt sedan 1822