publicerad: 2021  
vapenlös vapen­löst vapen­lösa
vapen|­lös
adjektiv
va`penlös
som saknar vapen och där­med inte ut­gör något hot
belagt sedan 1640
Här vilar
en svensk arbetare.
Stupad i freds­tid.
Vapen­lös, värn­lös.
Arkebuserad
av okända kulor.
Brottet var hunger.
Glöm honom aldrig. Erik Blomberg, Gravskrift (i Nattens ögon, 1943); dikten handlar om Ådalstragedin 1931