publicerad: 2021  
vapenhus vapen­huset, plural vapen­hus, bestämd plural vapen­husen
vapen|­hus·et
substantiv
va`penhus
för­hall till kyrka där man förr lade av sina vapen
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska vapnhus